Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Przemysław Litewka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

przemyslaw.litewka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 68

ORCID

0000-0002-9685-0696

ResearcherID

F-7687-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (5)

Książki (3)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (17)