Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Sterowanie komutatorem optycznym za pomocą układów FPGA

Authors

Maciej Bródka (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN EPGA-based control module for optical switch

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.09.2010