Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w optycznych polach CBC z pętlami opóźniającymi

Authors

Bartosz Banasiak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet scheduling algorithms for optical CBC witches with fiber delay lines

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2010