Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ warunków aktywacji na zdolność magazynowania wodoru dla węgli aktywnych wytwarzanych z różnych prekursorów ligno-celulozowych

Authors

Dominika Bilska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Influence of activation condition on hydrogen storage capability for ligno-cellulose based activated carbons

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.10.2009