Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

elzbieta.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 32

ORCID

0000-0003-2518-3950

ResearcherID

M-7166-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (53)

Rozdziały (20)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (11)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (66)

Recenzje prac dyplomowych (19)

Wyniki (18)