Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

elzbieta.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 32

ResearcherID

M-7166-2014

ORCID

0000-0003-2518-3950

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (46)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS