Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza mechanizmów QoS w sieciach bezprzewodowych

Authors

Jarosław Bauerfeind (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparative analysis of QoS mechanisms in wireless networks

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.10.2009