Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie jakością w mikroprzedsiębiorstwie zajmującym się wydobywaniem i uszlachetnianiem piasków i żwirków kwarcowych

Authors

Marta Lesińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Quality management in micro-enterprise extracting and refined silica sands and quartz grits

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.06.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.