Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marcin Butlewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

marcin.butlewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 77

ResearcherID

G-3068-2014

ORCID

0000-0002-2663-4082

Google Scholar

EJEk9q8AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (39)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS