Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marcin Butlewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

marcin.butlewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 77

ORCID

0000-0002-2663-4082

ResearcherID

G-3068-2014

Google Scholar

EJEk9q8AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (39)

Rozdziały (42)

Książki (4)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (64)

Recenzje prac dyplomowych (145)