Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu dystrybucji samochodów na przykładzie Volkswagen Caddy4

Authors

Paula Wojtkowiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving distribution process of vehicles on an example of Volkswagen Caddy4

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016