Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Proces wdrożenia systemu ERP w ocenie użytkowników

Authors

Jagoda Krenska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The implementation process of the ERP system in the assessment of users

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.12.2016