Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Poprawa systemu identyfikacji części metalowych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Joanna Cieślak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the identification system of metal parts in selected manufacturing company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.12.2016