Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uniwersalny system nawigacji i lokalizacji z wykorzystaniem modułów elektronicznych typu iBeacon i urządzeń mobilnych

Authors

Artur Michna (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Navigation and localization system using iBeacon devices and mobile terminals

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2016