Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wybrane elementy systemu akwizycji dźwięku wielokanałowego

Authors

Adam Paszkowski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selected elements of sound system acqisition

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.10.2016