Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie i analiza porównawcza metody rentgenowskiej i termowizyjnej w badaniu jakości połączeń spajanych na przykładzie napawania łopatek turbin

Authors

Emilia Koniec (WBMiZ), Agnieszka Nawrot (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Use and comparision of the X-ray and the thermovision method in the study of quality bonded connections on example welding turbine blades

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.