Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zmniejszenie emisji odpadów i zanieczyszczeń poprzez zmiany organizacyjne w systemie produkcyjnym

Authors

Marcin Cisek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Reduction of scrap and pollution through organizational changes in production system

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.04.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.