Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zmniejszenie emisji odpadów i zanieczyszczeń poprzez zmiany organizacyjne w systemie produkcyjnym

Authors

Marcin Cisek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Reduction of scrap and pollution through organizational changes in production system

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.04.2017