Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wytrzymałościowa ramy wzorowanej na motorze Yamaha XS650

Authors

Tobiasz Abou El Naga (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength and stability of motorcycle frame modeled on the Yamaha XS650

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017