Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Proces decyzyjny zmian technologicznych dla produkcji wyrobów metalowych - studium przypadku

Authors

Paulina Kulus (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Decision-making process of technology changes for production the metal products - case study

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.12.2016