Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy OHSAS 18001:2007 na przykładzie filii międzynarodowej firmy produkcyjno-usługowej

Authors

Aleksandra Retwińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Assessment of possibility of implementation of OHSAS 18001:2007 occupational health and safety management system in a banch of international production-service company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.02.2017