Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kontekstowa analiza ryzyka w wybranym przedsiębiorstwie - propozycja zastosowania

Authors

Hanna Iłowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Contextual risk analysis in a selected enterprise - proposal of application

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.12.2016