Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów na podstawie zajętości buforów VOQ w polu Closa typu MMM

Authors

Marcin Dłuski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet Dispatching Schemes Based on VOQs Load for the MMMClos-Network Switch

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.01.2017