Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Właściwości i wpływ na organizm ludzki wypełnień stomatologicznych wykonanych z amalgamatu srebra

Authors

Izabela Nowakowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Properties and effects on the human body dental fillings made from silver amalgam

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

15.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.