Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja funkcjonowania obszaru transportu wyrobów gotowych w warunkach wybranego przedsiębiorstwa.

Authors

Jakub Kwiatkowski (WIZ), Dawid Królak (WIZ), Mateusz Ginter (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Conception of functioning transportation area of finished goods based on chosen enterprise

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.01.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.