Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przygotowanie organizacji do funkcjonowania w warunkach ryzyka wg wymagań ISO 9001:2015

Authors

Justyna Kubacka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Preparing the organization to function in conditions of risk according to the requirements of ISO 9001:2015

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.03.2017