Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytrzymałość i badania numeryczne ramienia wału uprawowego maszyny rolniczej

Authors

Wojciech Paszkowiak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength and numerical calculations of the swing rollerarm of agricultural maschine

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017