Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja wdrożenia zmian w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015 w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Natalia Szumińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of implementation the changes in quality management system in accordance with the standard ISO 9001:2015 on example of selected enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.05.2017