Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Udoskonalenie implementacji danych do systemu FIS eQS w operatywnym sterowaniu produkcją na przykładzie Zakładu Volkswagen Września

Authors

Mikołaj Kołodziejczak (WIZ), Mateusz Wróblewski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement the implemetation of FIS eQS data system in operative production control based on Volkswagen Września factory.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.