Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Właściwości elektrochemiczne i odporność korozyjna kompozytów typu Mg1.5Mn0.25Al0.25Ni/C otrzymanych metodą mechanicznej syntezy

Autorzy

Michał Surma (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The electrochemical properties and corrosion resistance of Mg1.5Mn0.25Al0,25Ni/C type composites obtained by mechanical alloying

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

06.07.2017