Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ modyfikacji chemicznych hydroksyapatytu na wybrane właściwości otrzymanych materiałów

Authors

Paulina Wojdyło (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The influence of chemical modifications of hydroxyapatite on the selected properties of obtained materials

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.07.2017