Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Integracja systemów zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie branży budowy maszyn

Authors

Jowita Cieślińska (WBMiZ), Ewelina Pawluczuk (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The integration of quality and environment management systems in the enterprise of mechanical engineering branch

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2017