Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Six Sigma as a method of continuous improvement of quality in organization

Authors

Monika Smętkowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Six Sigma jako metoda ciągłego doskonalenia jakości w organizacji

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

10.04.2017