Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienia procesów zaopatrzeniowych w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Mariusz Kosturski (WIZ), Artur Gąsiorowski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement procurement processes in the selected company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.06.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.