Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena skuteczności działań liderów zespołów sprzedażowych w call center

Authors

Ewa Kłyszyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of effectiveness of sales teams leaders in call center

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.04.2017