Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie ładu technicznego poprzez wdrożenie metody 5S w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Mirosława Kraśniewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of technical order by 5S method implementation in selected company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.04.2017