Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Motywacja pracowników jako czynnik zarządzania jakością w pracach magazynowych

Authors

Ewa Kostrzyńska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Employee motivation as a factor of quality management in storing

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.09.2017