Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie założeń i koncepcji systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie FANA Sp. z o.o.

Authors

Lidia Sęczkowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Assumptions and a concept of quality management system in FANA Sp. z o.o.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

16.01.2018