Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Jakość wyrobów w procesie magazynowania i dystrybucji

Authors

Paula Bąkowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Products quality assurance in storing and distribution processes

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.01.2018