Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ działania zaopatrzenia na płynność finansową i rentowność wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Tomasz Micigolski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Effect of purchasing on the cash flow and revenue of the chosen company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.07.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.