Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza ryzyka w wybranym przedsiębiorstwie - studium przypadku

Authors

Marcin Galewski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Risk analysis in the selected company - a case study

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.05.2017