Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie wybranych właściwości powłok o strukturze mikro- i nanokrystalicznej natryskiwanych metodą naddźwiękową

Authors

Anna Kaczmarek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparison of selected properties of the coatingz on the structure of Micro- and nano-crystalline spray method crystalline spray method supersonic

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.