Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przegląd ataków na aplikacje internetowe z przykładową aplikacją w języku Python3

Authors

Jędrzej Szczepaniak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Overview of attacks on web-based applications with exemplary application in Python3 language

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.07.2017