Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie narzędzi jakościowych do opracowania projektu zmiany opakowań komponentów w wybranym przedsiębiortwie

Authors

Joanna Antkowiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Application of quality tools to the project of changing the packages of components in a selected enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.07.2017