Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Właściwości i modyfikacja nanokrystalicznych stopów NiTi z pamięcią kształtu

Authors

Joanna Karwowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Properties and modification of nanocrystalline NiTi shape memory alloys

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.