Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Authors

Michał Kurasz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Internal communication as part of the health and safety management system

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.06.2017