Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Organizacja procesu produkcji metalowych wyrobów liturgicznych w małym przedsiębiorstwie

Authors

Wiktoria Król (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Organization of metal liturgical products manufacturing in a small company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.09.2017