Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Gospodarka energetyczna na terenie obszaru urbanistycznego

Authors

Monika Lipowicz (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Energy management in urban areas

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.07.2017