Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Szybka segmentacja obrazów z wykorzystaniem głębokich konwolucyjnych sieci neurnowych

Authors

Krystian Świdurski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Fast image segmentation using deep convolutional neural networks

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.09.2017