Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Evolutionary multiobjective optimization driven by preferences represented by an achievement scalarizing function

Authors

Tomasz Sternal (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna sterowana preferencjami reprezentowanymi przez skalaryzującą funkcję osiągnięcia

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

07.09.2017