Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Spoiny róznoimiennych stali typu S235 oraz DOMEX 700 w aspekcie określenia ich jakości za pomocą wybranych metod badań niszczących i nieniszczących

Authors

Mateusz Kuczyński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Weld dissimilar steels types of S235 oraz DOMEX 700 in terms of determining their quality by using selected methods of destructive and non-destructive testing

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

25.09.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.