Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wyszukiwanie biomarkerów na podstawie ilościowej i jakościowej analizy widm masowych związków organicznych

Authors

Beata Jaroszewska (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Searching for biomarkers based on qualitative and quantitative mass spectrum organic compound analysis

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.10.2017