Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytwarzanie powłok trudnościeralnych materiałem powłokowym WC + Co metodą natryskiwania płomieniowego poddźwiękowego na podłożu stalowym

Authors

Magdalena Pawłoszek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Producing of abrasion resisting coatingst by the method of flame subsonic spraying with use powder as WC + Co on the steel base material

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

02.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.